Logo WSH Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

Ubezpieczenie

ZDrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

  • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie nfz
  • Zaświadczenie ze szkoły o wyjeździe na stypendium
  • Zaświadczenie od pracodawcy rodzica o ubezpieczeniu obejmującym studiujące dzieci do 26 roku życia (tzw. formularze ZCZA, RMUA)
  • Dowód osobisty
  • Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia za granicą można uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Warto również zaopatrzyć się w kartę EURO>26, której posiadacz oprócz uprawnień do różnych zniżek, ubezpieczony jest także od nieszczęśliwych wypadków.

FACEBOOK
Copyright © 2015 WyŻsza Szkoła humanistyczna we wrocławiu, ul. Robotnicza 70B, 53-608 Wrocław, tel./fax 071 78 338 28
Masz pytania? Napisz do nas